פורום רשמים ופורום ISPs

בעבר דובר על הקמת פורום* רשמים ופורום* ISPs, האם זה עדיין בתוכנית?

המטרה הייתה, להבנתי, תיאום פעילות טכנית וקידום אסדרות טכנולוגיות וניהוליות.


* פורום - לא במובן של פורום כאן באתר, אבל כשזה יקרה יהיה מצוין שתהיה נוכחות גם כאן.

מי יכול לענות?
@yoram.h?
@karine.n?

אני לא זוכרת כזה דבר יהודה. אברר אצל יורם ואחרים.

יהודה,

סליחה על העיכוב בתשובה. איני יודע מתי בעבר דובר על כך, ככל הנראה לא בתקופה שאני פועל באיגוד (בועדת היגוי לשירותי התשתית ועתה כמנכ"ל). כמנכ"ל האיגוד אני מקיים מדי פעם מפגש עם הרשמים, ויש כמובן קשר ישיר עמם של מנהלת המרשם אורטל. לגבי ISP, יש קשר קבוע עם ה-ISP המחוברים ל-IIX בעניינים הקשורים לו.

לאילו מטרות אתה רואה צורך בהקמת פורומים אלה?

יורם

הנושא עלה ב-2013, אני לא יודע לאיזה צורך או מטרה, אבל הוצע לי להיות מוזמן להציע את ההצעות הטכניות שלי בנושאים רלוונטיים.

זה היה ככל הנראה לפני תחילת עבודתה של וועדת ההיגוי לשירותי התשתית. כרגע מודל העבודה של הוועדה כ-oversight אסטרטגי על פעילות התשתיות של האיגוד, ואינטרקציה של הדרג המקצועי באיגוד מול הרשמים עובד די טוב. הנושא ייבחן שוב במסגרת התהליך האסטרטגי שהאיגוד יבצע השנה. כפי שראית בנושא פורום החברים, אנחנו יודעים לפנות לחברים ספציפיים עם שאלות או בקשות לעזרה, ונמשיך לעשות כן.