LiveDNS כותרת קצרה מדי

LiveDNS דרשו ממני הקצאה מחדש של דומיין כשהחלפתי שם משפחה ולכן אני מגיש נגדם כתב תביעה. הם גם חייבו אותי 350 שקלים על הקצאה מחדש (של דומיין אחר, מאדם אחר) למרות שבתנאי השימוש שלהם היה כתוב שזה עולה 250. וגם שלחו לי פרסומות בדואר אלקטרוני ללא הסכמתי וגם אחרי שביקשתי להסיר את עצמי מרשימת התפוצה שלהם והודעתי להם על כך. ולכן אני מגיש נגדם כתב תביעה.

למה כותרת הודעה בפורום הזה לא יכולה להיות קצרה?

לייק 1