אודות הקטגוריה נושאים טכניים

בקטגוריה זו ניתן להעלות נושאים שקשורים בפעילות הטכנולוגית של האיגוד כמו לדוגמה הטמעת dnssec