פורסמה רשימת המועמדים לבחירות לועד המנהל 2017

רשימת המועמדים:
https://www.isoc.org.il/about/board-members/elections

אני מציע ששאלות למועמדים יועלו בנושא לפי מועמד כאשר שאלות שאינן מופנות למועמד ספציפי בנושאים נפרדים