שאלות למועמד: חיים ליטבין

https://www.isoc.org.il/about/board-members/elections/chaim-litwin

איך תנהל אצלך נושא “ניגוד עניינים” שבן domain-the-net שהיא אחד מהרשמים שקבלו הכשר מהאיגוד לבן המעמד שלך והנהלה? יש נציב תלונות רשמים וכחלק מההנהלה תהיה חשוף לתלונות על רשמים אחרים, כדוגמא.

אשמח לדעת את דעתך וכן את התהליך לדחיפת והכנסת IPv6 לשימוש מסיבי בישראל, למשתמש הסופי.

שלום הנק ותודה על שאלתך,
ראשית, חשוב להדגיש כי מועמדותי היא פרסונאלית ואינני מייצג רשם ו/או רשמים וזאת למרות שאני משמש כעת בתפקיד בכיר בדומיין דה נט. ברור כי במידה ואבחר, החלטותיי במסגרת תפקידי כחבר וועד המנהל יהיו מקצועיות ויתבססו בראש ובראשונה על האינטרנסים של איגוד האינטרנט.
זו לא פעם הראשונה שאני נתקל בחששות של חברי העמותה בנוגע לקיומו של “ניגוד אינטרסים” וברשותך אנצל את שאלתך על מנת להבהיר את עמדתי בנושא.
המונח “ניגוד אינטרסים”, כהגדרתו, מייצג מצב שבו ישנם אינטרסים מנוגדים. דומיין דה נט ושאר הרשמים הפועלים במסגרת הסמכה מייצגים את איגוד האינטרנט בפני מחזיקי שמות המתחם ונותנים להם שירות בשמו של האיגוד. לרשמים ולאיגוד לא יכולים להיות אינטרסים מנוגדים מאחר והצלחתם של הרשמים היא הצלחתו של האיגוד ולהיפך. פעילות תקינה של מרשם על כל משמעותיו היא תנאי הכרחי לפעילות תקינה של רשם.
יהיה מי שיטען שניגוד העניינים כזה יכול להתקיים במידה ואחד מהרשמים מפר את הסכם רישום העומד בבסיסה של מערכת היחסים בין האיגוד לאותו הרשם. אזי, יטען מי שיטען, החלטות של אותו חבר הוועד שהוא גם בעל תפקיד באותו רשם יהיו נגועות ולא אובייקטיביות. על כך תשובתי היא שבמצב כזה, שבו נידונה האפשרות להטלת סנקציות ו/או שלילת רשיונו של הרשם, חובתו של חבר הועד הנמצא כביכול בניגוד עניינים, להכריז על כך, לפסול את עצמו מהשתתפות בדיונים והצבעות. חברי האיגוד, מבקר העמותה ויועציו המשפטיים הם הערובה למנהל תקין במקרה ויושרתו של אותו חבר הוועד פגומה ולא יפסול את עצמו בעניין זה בלבד.
בכל שאר העניינים, לא יתכן כל ניגוד מאחר ואינטרסים של איגוד ושל רשמים אחד הם.
שקיפות בה פועל ועד וגופי הבקרה באיגוד הם שומרי הסף.
אני מקווה הפגתי את חששותך שלך ושל אלו שהיו להם אותם החששות בנוגע לניגוד העניינים ואזכה בקולך בבחירות.
גם אם כן וגם אם לא, אני מודה על הזדמנות להבהיר את עמדתי.
תמיד לשירותך בכל שאלה.

שלום חיים,

 1. האם תוכל לפרט על פועלך באיגוד כחבר?

 2. אשמח לשמוע את עמדתך בנוגע לתקציב האיגוד. מה היית משנה בתקציב השנתי, ומה עמדתך כלפי הפעילות בשנת 2016?

 3. אשמח לשמוע מי הממליצים מחברי האיגוד שהמליצו עליך במכתבי ההמלצה.

4.בשנתיים האחרונות החלו עובדי האיגוד וקרובי משפחה מדרגה ראשונה של עובדי האיגוד להשתתף באסיפות הכלליות ולהצביע בנושאים הקשורים אליהם באופן ישיר ולהצביע בבחירות לוועד, זאת לאחר שב-20 שנות קיומו של הארגון הדבר לא היה מקובל ולא קרה. אשמח לשמוע את עמדתך בנושא.

חיים, שלום!
מצב ניגוטד העניינים הוא כאן מובנה, כלומר מבלי להטיל דופי בכוונותיך שהן בוודאי בתום לב וענייניות, יש למנוע מצב עקרוטני של ניגוד עניינים בכל מה שנוגע לעניין מהותי בהם האיגוד עוסק , שהוא הסדרת נושא שמות מתחם, כללי רישום ומדיניות של תשתיות. מכאן, שכחבר הנהלת האיגוד, יהיה עליך להמנע מנוכחות בכל דיון הקשור לניהול שמות מתחם, בכלל זה דיון ואישור תקציב שנתי לתשתיות, קביעת מחיר רישום לרשמים, השתתפות בועדת היגוי תשתיות, וכד’.
לאור העוטבדה שבשנתצ 2018 הועד המנהל ימנה 6 חברים, אם תיבחר, רק 5 חברי הועד יצטרכו לשאת באחריות להחלטות מהותיות שהן בליבה של מטרות העמותה.
כמובן, שאין זה פוסל את מועמדותך, אבל על החברים להיות מודעים למגבלות שיוטלו עליך, ולשקול זאת בזמן ההצבעה. משום מה, ועדת הבחירות נמנעת מלהביא לידיעת הגוף הבוחר את המידע שעשוי להשפיע על שיקולי ההצבעה .

רימון, אתה מעלה נקודה מעניינת.

תוכל להתייחס גם לעובדה שמנכ"ל העמותה הפך לחבר בעמותה, גייס את אחותו ומאז הם מצביעים באסיפות הכלליות ובבחירות לוועד?

תודה

שלום רימון,
תודה על התגובתך.
אני מתקשה להגיב לדברך מאחר ולא נמקת אותם.
התוכל לנמק את עמדתך - מדוע הינך סבור שמצב ניגוד העניינים קיים והוא לדעתך מובנה?
אזי אוכל לנסות ולהסביר לך מדוע, לדעתי, אתה טועה לגבי הצורך בהמנעות שלי בדיונים והצבעות בסוגיות אליהם התייחסת.
מצב בעיניי הוא הפוך לחלוטין - לא רק שלא קיים ניגוד עניינים אלא נהפוכו.
שוב תודה על זמנך רימון ומצפה לתשובתך.
חיים

לחיים, שלום!
אנסה לקצר:

 1. פעמיים מבקר האיגוד דיווח על מצבים של ניגוד עניינים: פעם לגבי נושא אישור מימון לפרויקט לוקליזציה של moodle ופעם בנושא בחירת רואה חשבון לטיפול בענייני מס הכנסה. בשני המקרים, המבקר התייחס למצב של ניגוד עניינים, מבלי לייחס כלל כוונות זדון או התערבות לא עניינית במהלך הדברים. בשניים מהמקרים, התייחס המבקר למצב בו חבר הועד המנהל היה רק נוכח בדיון - על אף שנמנע במפורש מליטול רשות הדיבור ואף נמנע מהצבעה.
 2. ראה לדוגמא את הנכתב הויקיפדיה על כך
  מטרת כלל ניגוד העניינים היא למנוע מאדם להימצא במצב שבו עניינים מנוגדים זה לזה, בלי חשיבות לשאלה, האם הפעיל בקבלת החלטה שיקול דעת פסול, אם לאו.
  זהו כלל הצופה פני עתיד ומבקש למנוע את הרע בטרם יתרחש. אין זה משנה אם בדיעבד שיקול דעת של פקיד ציבור זה או אחר היה ראוי, מפני שכל אימת שאדם נמצא במצב שבו הוא עלול להפעיל לרעה את שיקול דעתו, יש למנוע ממנו מצב זה שכן סביר להניח שהוא עלול להתפתות להעדיף אינטרסים ושיקולים זרים עת יכריע החלטות אותן יידרש להחליט במהלך תפקידו.
 3. היות ואיגוד האינטרנט מסדיר פעילות רשמים, קובל כללי רישום שמות ומהווה כתובת לתלונות הציבור על התנהלות רשמים, ואתה מנכ"ל של אחד הרשמיםן החשובים - נראה שיש כאן ניגוד עניינים מובנה - ללא תלות בכוונותיך. יותר מזה, אפילו העברת דיווחים שוטפים לועד המנהלה על סטטיסטיקותצ של שמות מתחם רשומים והחלוקה בין רשמים מהווה מידע שלא מתפרסם ועשוי לתת לך יתרון על פני מתחרים עסקיים אחרים שאין להם גישה למידע זה.
  אני חוזר על כך שאין כאן פסילה למועמדותך, אלא מודעות לצורך בזהירות יתרה בהתנהלות . כפי הנראה, אינך רואה בעייתיות מיוחדת בנושא, ויתכן שרבים החברים השותפים לדעתך - ואולי אתה צודק ואני טועה. זו הסיבה שלדעתי ראוי שועדת הבחירות ומבקר האיגוד יפרסמו את עמדתם עוד בטרם הבחירות, כך שכל חבר יוכל לשקול את הדבר לפני שהוא מעניק את קולו לך או למועמד אחר.

רימון, ההסברים שאתה מעלה מאתגרים מאוד.

ניגוד עניינים הוא אכן עניין שיש לתת עליו את הדעת בצורה מסודרת. איך אתה מתייחס לעובדה שמנכ"ל העמותה ואחותו מצביעים באסיפות העמותה בין היתר על צמצום מספר חברי הוועד?

האם לא מדובר בניגוד עניינים לשיטתך?

רימון שלום רב,

ראשית, אני רוצה שוב להודות לך על הזדמנות לנהל את הדיון הזה באופן פומבי ובכך להבהיר את הנושא אחת ולתמיד.

בתשובתך יש מספר טעויות - מהכרות עם פועלך ויושרתך אני משוכנע שמקורם לא בכוונת זדון להטעות את קוראי התכתבות זו ונעשו בתום לב.

 1. אני לא המנכ״ל של דומיין דה נט. אני שכיר ואין לי מניות בחברה. אני משמש כסמנכ״ל תפעול בחברה ובאחריותי גם תקשורת עם מנהלי המרשם (כמו איגוד אינטרנט) מסביב לעולם בפן הרגולטורי וגם בפן הטכנולוגי. לכן, ביכולתי לתרום דווקא בתחום זה מניסיוני העשיר גם במסגרת וועדת תשתיות ופורומים דומים.

 2. תאפשר לי להפתיע אותך - פעילות של האיגוד בתחום רישום שמות המתחם (אם אני מבין נכון אתה מתכוון לתחום זה במיוחד) היא פעילות של מרשם קטן (כ-240 אלף דומיינים) ומעצם היותה עמותה ציבורית שפעילותה שקופהֿ לא יכולה להחזיק במידע שהוא לא זמין ופתוח לציבור. האיגוד לא מחזיק (או לפחות כך אני מקווה ובמידה ואבחר אוודא גם שכך יהיה) בשום מידע שהוא סודי ולא חשוף לציבור הרחב.

האיגוד לא מפרסם שני נתונים בלבד הקשורים לפעילות בתחום ניהול שמות המתחם:

**1) המידע אודות לכמות הדומיין המנוהלים בידיי כל רשם - **מאחר ואני יודע מה כמות שמות המתחם בסיומת IL ואני יודע מה כמות הדומיינים המנוהלת באמצעות דומיין דה נט ומעריכים את התפלגות ניהול דומיינים (לא בהכרח בסיומת il) בין שאר הרשמים. נכון, זה לא מספר מדוייק והוא גם לא יכול להיות מדוייק מאחר ובכל רגע נתון נרשמים ונמחקים דומיינים על ידי כל הרשמים. מאחר והמתמתיקה כאן די פשוטה, אני מאמין שאותה הערכה מבצעים גם רשמים אחרים (כמובן, במידע והמידע זה מעניין אותם).

כדי להרגיע את החששות בנוגע לניגוד,לכאורה, הטמון בכך שאני, כמחזיק בתפקיד בדומיין דה נט אהיה חשוף למידע זה - אני מתחייב כבר כאן ועכשיו להביא לכל אסיפה של הוועד את אטמי אוזניים המשמשים אותי במטווחים במילואים ובכל פעם (כולנו מבינים שלא יהיו אלה פעמים רבות) אשתמש בהם בעת הקראת נתון זה :slight_smile:

ואם לדבר ברצינות וננתייחס לנתון עצמו, אני סבור שרשמי שמות המתחם הם עסקיים רצינים ומכובדים שאת תחרות “למי יש גדול יותר” זנחו עוד בתקופת ימי בית ספר היסודי ועתה עסוקים בפיתוח מוצרים, השקעה בתשתיות ועוד. לכן, לא יכול להתקיים כאן כל ניגוד עניינים.

**2) מחיר יחידת הרישום ** - כידוע לך, מחיר זה הוא אחיד לכל הרשמים. ההחלטות של הרשמים לגבי אופן תמחור הסיומות הן החלטות פנים ארגוניות, שהאיגוד לא שותף להם מאחר והוא לא קובע את רף המינימום והמקסימום למחיר לצרכן סופי. הדיונים אודות לשינוי מחיר זה מתנהלים באופן ציבורי ושקוף - לכן, לא יכול להתקיים גם כאן כל ניגוד עניינים.

**אני מאחל לך ולכל קוראי שרשור זה **(שזה כ-6 צופים: אני, אתה, הנק, יהודה, רועי ורפי ואולי עוד כמה חבריי מאיגוד - וזאת על פי כמות הצפיות בפוסט) חג חנוכה שמח מלא באור ושמחה

בברכה,

חיים

חיים,
הנושא הוצף - אבל בפורום של מעט מאד קוראים - כפי שציינת.
החבריםן הבוחרים לריכים להיות מודעים לנושא - כולל תגובתך. היות והנושא מהותי, תפקידה של ועדת הבחירותלהביא את העניין לידיעת החברים - כפי שעשתה בעבר, ע"מ שחברים יהיו מודעים ל issue בזמן שיחליטו בעד מי להצביע.
רימון

מסכים מאוד שצריך להביא את עניין מעורבות המנכ"ל וניגוד העניינים שלו בהצבעות בעמותה בצורה בולטת לחברי העמותה.
לצערי פניות לוועדת הבחירות ולוועד העמותה עלו בתוהו. רימון - אולי תנסה אתה לפנות אליהם כדי לראות אם אפשר לגרום להם לדון ולהחליט בנושא?

Good information thanks for sharing
vmware