שאלות למועמד: אבי נגר

אשמח לדעת את דעתך וכן את התהליך לדחיפת והכנסת IPv6 לשימוש מסיבי בישראל, למשתמש הסופי…

  1. האם תוכלו לפרט על פועלך באיגוד כחבר?

  2. אשמח לשמוע את עמדתך בנוגע לתקציב האיגוד. מה היית משנה בתקציב השנתי, ומה עמדתך כלפי הפעילות בשנת 2016?

  3. אשמח לשמוע מי הממליצים מחברי האיגוד שהמליצו עליך במכתבי ההמלצה.

4.בשנתיים האחרונות החלו עובדי האיגוד וקרובי משפחה מדרגה ראשונה של עובדי האיגוד להשתתף באסיפות הכלליות ולהצביע בנושאים הקשורים אליהם באופן ישיר ולהצביע בבחירות לוועד, זאת לאחר שב-20 שנות קיומו של הארגון הדבר לא היה מקובל ולא קרה. אשמח לשמוע את עמדתך בנושא.

שלום רב,
אני רואה בעידוד הכנסת IPv6 חשיבות רבה ואמצעי חיוני לעידוד התחרות והשרות למשתמשים.
אני עדין לומד את הנושא יותר לעומק אולם ברור לי כי נדרשים תמריצים אשר יניעו את שחקני השוק הותיקים להתקדם לIPv6 באופן יזום ונמרץ יותר.
כמאמין גדול בכוחות השוק מחד וביכולות המדינה לעודד מגמות, יתכן וכיוון בוא המדינה תחייב קישור לשרותיה באופן דואלי תחייב התייחסות ומציאת פתרונות הולמים אצל כל הגורמים ותניע את יישום IPv6 באופן אקטיבי הרבה יותר.

שלום רב,

אני חבר באיגוד כשנה בלבד.
כחבר תרמתי מזמני לתהליך יישום DNSSec. מעבר לכך לא היו נושאים נוספים בהם נטלתי חלק עד כה.

בענין התקציב, אני חושב שקודם כל צריך לשאוף לתקציב מאוזן. מבלי להכיר את הפרטים זו גם הסתייגותי הראשונית מתקציב 2016. מעבר לכך, כפי שהצהרתי אני מאמין כי מעוניין לקדם את נושא האינטרנט הבטוח והטמעתו עוד בשכבות הגיל הצעירות ומכאן גם שאיפתי להגביר את ההשקעה במדיניות ציבורית וחברתית.
המליצו עלי דורון שקמוני, דני רוזן ונחמן אורון.

בנושא קרובי משפחה באסיפות הכלליות אני לא מצוי בפרטים ולכן לא אתייחס להאם קרה ומה קרה. שאיפתי ופועלי יהיו כי ההצבעות יהיו על בסיס ענייני ומקצועי בלבד וללא משוא פנים.

היי אבי, תודה על המענה.

אשמח לדעת באיזו מסגרת תרמת ליישום הטכנולוגיה, במיוחד אם אתה חבר רק שנה אחת בלבד.

האם תוכל לעיין בתקציבים ובדוחות הכספיים ולהביע דעתך בעניין? במיוחד לגבי סדר העדיפויות נשמע לי דבר שראוי לדעת מה עמדותיך לגביו.

אם בכוונתך להגביר את ההשקעה במדיניות ציבוריות וחברתית, האם זה יהיה על חשבון השקעה טכנולוגית? מה לדעתך צריך להיות היחס בין ההשקעות הללו.

אני מבין שלא היית באסיפה הכללית האחרונה? באסיפה האחרונה שלחו כתבי הצבעה המנכ"ל יורם הכהן, ואחותו, בתיה הכהן. לאחר מאמצים רבים ובהוראת רשם העמותות האיגוד נאלץ לחשוף את כתבי ההצבעה הללו.
מכתבי ההצבעה עולה כי מנכל העמותה הצביע למשל בעד צמצום מספר חברי הוועד. מה דעתך על כך?
אם תרצה אשמח לשלוח את כתבי ההצבעה ישירות לעיונך.