שאלות למועמד: יעקב נבות

https://www.isoc.org.il/about/board-members/elections/jacob-navot

אשמח לדעת את דעתך וכן את התהליך לדחיפת והכנסת IPv6 לשימוש מסיבי בישראל, למשתמש הסופי…

  1. האם תוכלו לפרט על פועלך כחבר ועד: מהלכים שהובלת, הצעות לשינוי וכו’?

  2. אשמח לשמוע את עמדתך בנוגע לתקציב האיגוד. מה הייתם משנים בתקציב השנתי, ומה עמדתכם כלפי הפעילות בשנת 2016?

  3. אשמח לשמוע מי הממליצים מחברי האיגוד שהמליצו עליכם במכתבי ההמלצה.

4.בשנתיים האחרונות החלו עובדי האיגוד וקרובי משפחה מדרגה ראשונה של עובדי האיגוד להשתתף באסיפות הכלליות ולהצביע בנושאים הקשורים אליהם באופן ישיר ולהצביע בבחירות לוועד, זאת לאחר שב-20 שנות קיומו של הארגון הדבר לא היה מקובל ולא קרה. אשמח לשמוע את עמדתך בנושא.