הנגשת מסמכים - יש לכם רעיון?


#1

הכנת התקן ת"י 5568-2 העוסק בהנגשת מסמכים בעיצומה.
תקן זה ייחודי לישראל ואין דומה לו בעולם. כחברה בוועדת המומחים של תקן זה, אני יכולה להעיד שיש קושי רב בניסוח הדרישות בתקן זה. בתקן אמורים להיות הנחיות להנגשה מתוך ההנחיות הקיימות העקרונות הקיימים בתקן הבי"ל 2.0 WCAG להנגשת אתרים ואשר אפשר לממשם בבניית מסמכים.
קיימת בעיה בקביעת הנחיות מדוייקות ברמת תקן שכן האפשרויות להנגשה תלויות במוצר ובגירסה שלו.

נושא הנגשת קובצי MS-WORD וקובצי PDF בשל וניתן למצוא חומר רב ברשת. - באתרי היצרנים ובהתייחסות לגרסה שבשימוש.

הנגשת גיליונות אלקטרוניים כמו Excel, בעייתי במהותו שכן מדובר בהצגה טבלאית ולעיתים מדובר במידע מורכב שלא ניתן להנגישו באמצעים הקיימים.

יש לכם רעיונות בעניין הנגשת גיליון Excel?

אם ברצונכם לדון בנושאים אחרים או נוספים נא הוסיפו נושא בקטגוריית הנגשת אתרים


#2

קיימים מספר נושאים מורכבים בגליונות אקסל, להלן 3:

 1. ריבוי גליונות
 2. טבלאות מורכבות
 3. טבלאות הפוכות (תצוגה אנכית)

רעיונות למימוש, לפי סדר:

 1. בפתיחת קובץ אקסל, יוקראו ה properties שלו כולל נתוני מטהדטה כדוגמת כמות גליונות וכמות טבלאות קיימים בקובץ. את נתוני המטהדטה ניתן יהיה להוסיף באופן ידני.
  המעבר בין הגליונות יהיה כדוגמה למעבר בין טאבים בדף אינטרנט.
  המעבר בין הטבלאות בגליונות השונים יבוצע באמצעות קיצורי המקלדת הקיימים במכשירים קוראי המסך.
  הייתי מוסיף גם landmarks לכל התכנים בגליון.
  וגם מוסיף “מפת אתר” -> “מפת גליון” לכל קובץ כך שניתן יהיה לגשת כל האלמנטים הראשיים בכל גליון ממקום אחד קבוע מראש. מפת גליון זו תוצג בראש הגליון הראשון או כגליון נפרד אשר מקדים את שאר הגליונות.
 2. בנוסף לחוקי הנגישות שיש ליישם לגבי טבלאות כדוגמת: ציון כותרת ראשית לכל טבלה ותיוג כותרות של עמודות, הייתי מוסיף גם מספר רמות של כותרות של עמודות כפי שקיימות 6 רמות של כותרות בדף web: H1-H6, לדוגמה Col1-Col6 / Row1-Row6. בצורה זו תהיה תמיכה להיררכיית הכותרות בטבלאות מורכבות.
  כל זאת ניתן לבצע באופן ידני על הוספת מטהדטה לכל כותרת.
  ניתן גם יהיה להוסיף תגית של תצוגה בלבד לטבלאות ו/או תכנים שנועדו רק לשם חישובים לדוגמה שלא יוקראו כלל.
 3. בנוסף לכל הנדרש לפי תקן הנגישות, הייתי מוסיף מטהדטה או בכותרת ש הטבלה ציון על כך שטבלה זו הפוכה/אנכית. כמו כן הייתי מספק כפתור או פונקציה אשר בהפעלתם הופכים את תצוגה הטבלה. קורא המסך יקריא את תוכן התאים ללא קשר אם הם התוכן בתוכם אופקי או אנכי.

*הנחות יסוד:

 1. התמקדות בקוראי מסך לקהילת העיוורים ולקויי הראיה.
 2. התייחסות לכל גליון וקובץ כמוגדר בתקן לדף אינטרנט.

על אילו מורכבויות נוספות ידוע לך? -אשמח אם תפרטי.

דודי


#3

אם אין דומה לו בעולם, מדוע הוא נחוץ?


#4

טבלאות אקסל הן באמת נושא מורכב להנגשה. אמנם ניתן לקבל חיווי קולי של תוכן הטבלה, אך הקושי בטבלאות מורכבות הוא ליצור הבנה של היחסים בין הנתונים השונים במיוחד כאשר אלו נפרשים על פני גליונות רבים.

הפתרון הזמין ביותר לדעתי הוא להוסיף לאותן טבלאות תקצירים טקסטואלים שמרכזים את עיקרי הנתונים והסבר עליהם.