אודות הקטגוריה נושאים כלליים

מוזמנים להעלות בקטגוריה זו נושאים נושאים נוספים בכל תחומי פעילותו של איגוד האינטרנט הישראלי.