האם תשתיות האינטרנט של ישראל ערוכות לעתיד?

מדיניות ציבורית מומלצת לפרישת IPv6 בישראל: טיוטה להערות הציבור

ההתפתחות המהירה של האינטרנט, ועתה – מהפכת ה-IoT, הובילו לכך שכמות ציוד הקצה המחובר כבר כיום לאינטרנט גדולה באופן משמעותי מכמות כתובות ה-IP הזמינות בפרוטוקול IPv4. המשמעות היא, שהשירות שמקבלים היום משתמשי האינטרנט פחות טוב, ושהמשאב הקריטי של כתובות ה-IP עומד לפני מיצוי.

המחסור בכתובות IPv4 מורגש כבר עתה, ומשפיע, בין היתר, בהבטים הבאים:

  1. הגבלת התחרותיות בשוק: ספקים חדשים המעוניינים להכנס לשוק לא יכולים לקבל הקצאת כתובות לשימושם כך שנוצר יתרון לטובת מי שמחזיק במאגרי כתובות גדולים.
  2. פגיעה בחדשנות האינטרנט בישראל: העדר תשתית מתקדמת שתתמוך ב-IoT באופן רחב במדינת ישראל תפגע ביכולת של חברות הזנק וחברות היי-טק להוביל בתחומים חדשניים, ולעשות שימוש בפתרונות חדשניים.
  3. פגיעה בחוויית המשתמש של צרכני האינטרנט: שימוש ברשתות פנימיות באופן ש"חוסך" הקצאה של כתובת IP (מנגנון (NAT גורם לפגיעה במהירות הגלישה ומסבך את השירות של ספקי הגישה לאינטרנט.

מדינות רבות בעולם כבר אימצו, או נמצאות בתהליך מתקדם של אימוץ פרוטוקול IPv6, המסיר את מגבלת הכתובות ומאפשר שירותים חדשניים. והיכן מדינת ישראל?

נייר מדיניות, שנכתב עבור איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ע"י מר ערן גרף בוחן את סטטוס מימוש פרוטוקול IPv6 בעולם ובישראל וממליץ על מדיניות ציבורית להטמעתו באופן מוצלח ומהיר במרחב האינטרנט הישראלי.

לעיונכם, מסמך המחקר והמדיניות. נשמח להתייחסויותיכם המקצועיות למסמך. ניתן להוריד ולהגיב כאן בפורום או לשלוח הערות למייל Public-cmnts@isoc.org.il.

בעקבות הטענות שהועלו בכתבה,

  1. כמה כתובות IPV4 יש בידי האיגוד נכון להיום?
  2. כיצד מומשה ההבטחה של מנהל האיגוד יורם הכהן, לחלק את הכתובת למטרות ציבוריות?