אסיפה כללית - הצעות שינוי תקנון + החלטה - ההמלצות שלי

היי,

עברתי על כל ההצעות ולהלן ההמלצות שלי החלטתי לפרסם במרוכז כי יש חברים שלא מעורים בעניינים ופונים אלי לדעתי – אני אשתדל מאד לנמק את הרציונל שלי, אם יש לכם הערות, אשמח לשמוע על כך. אני לא חושב שעליכם להצביע כך או אחרת, אני רק משתף את דעתי על ההצעות, בדיוק כפי שהועד משתף את חוות דעתו באסיפה.

הדגשתי את כותרות הסעיפים שאני בעדן (כולל שלי…) והטיתי את הסעיפים שאני נגדן.

סעיף 1 ו-2 – נגד
לדעתי הוצאות העמותה השתנו מאד, ולא לצורך קידום האינטרנט בישראל, האיגוד חייב לחשב מסלול מחדש ולהחליט האם המטרות מקודמות כראוי והאם המשאבים מוקצים בהתאם. האיגוד נטל מתחילת הקמתו מנדט לנהל משאב ציבורי וגובה עליו כסף, כאשר הכסף הזה אמור להגיע חזרה לאינטרנט הישראלי, כיום הכסף מגיע למטרות שמעולם לא נידונו באופן ציבורי, ולא התקיים דיון אחד בין חברי העמותה על המטרות, למרות שמדובר בסכומים משמעותיים מתוך תקציב העמותה.

סעיף 3 ו-4 – בעד
אם שאר ההצעות שאני בעדן יתקבלו, האיגוד יצטרך גורמים מקצועיים המכירים את התנהלות העמותה לאורך זמן.

סעיף 5 – נגד
בהצעה שמסרבלת את התקנון בפרטים שאינם תלויים בתקנון, לדוגמה, אם האסיפה תרצה לשנות שם, היא תצטרך לבצע זאת פעמיים, שינוי בתקנון והחלטה שיצטרכו שניהם להתקבל על ידי רשם העמותות.
כמו כן, החלק השני בבסעיף מתאים למטרות ולא לשם העמותה.

סעיף 6 – נגד
מדובר בדעה בלבד, ולכן אומר רק שמדובר בהצעה שמסרבלת את ההבנה מבלי לשפר את היכולת של העמותה לקדם בדיוק את אותם דברים שהיו בנוסח הקודם או בחדש. למעשה, כמה סעיפים בתוך הצעת השינוי מסרבלים ומכילים התייחסויות לנושאים שאינם בסמכות העמותה.

סעיף 7 – נגד
נוסח ההצעה טוב, אך מקומו אינו כאן, אלא בסעיף הנוגע להודעה על קיומה של אסיפה

סעיף 8 – נגד
שוב, הרעיון נשמע טוב אך מיקום הסעיף לא רלוונטי, ההצעה תלויה בהצעה אחרת אך ההצבעה אינה כרוכה יחד, כך שבכל מקרה לא מדובר במשהו שכדאי להעביר.

סעיף 9 – נגד
אני לא רואה סיבה לכרוך את היכולת להקים ועדות באישור מקדים של האסיפה ועוד עם שינוי בתקנון, אפשר בעתיד להציע שהקמת ועדות תצטרך אישור רטרואקטיבי מחברי העמותה באסיפה הקרובה לאחר הקמתה. אבל זה לאסיפה הבאה.

סעיף 10 – נגד
הרעיון טוב, למרות שמדובר גם ככה במידע שנמסר מראש ללא צורך בשינוי תקנון.
כמו כן, סעיף-קטן 9. ג) 5) לא ברור וייתכן שיש טעות.

סעיף 11 – בעד
רעיון טוב, לא יודע מה עמדת רשם העמותות הנוכחי בעניין, אבל למעשה מדובר בעניין טכני לחלוטין, שכן במקום לקבוע את האסיפה ל-16:00 ואנשים יגיעו עד 17:00 ואז יתחילו את האסיפה, יוכלו לקבוע ל-16:30 ואנשים יגיעו עד 17:00 ואולי קצת אחרי ועדיין יספיקו להצביע בנושאים החשובים להם.

סעיף 12 – נגד
הרעיון טוב, אבל מסרבל את ההליך. הרעיון של פירוט כלל המשתתפים כולל המצביעים באמצעות כתבי הצבעה, כן. פרסום תוך 30 יום, כבר קורה כיום בערך, לא יודע אם חייב להיות בתקנון, אבל בסדר. בכל מקרה סעיף קטן ב) מיותר וסעיף ג) מכיל נוסח שנקבע בחוק גם ככה ומוסיף עוד בשר מיותר לתקנון.

סעיף 13 – נגד
אני מסכים שכדאי להעלות חזרה את מספר חברי הועד לתשעה, אבל בלי סעיפים מלווים הקובעים את תהליךכי הבחירה זה רק יצור קונפליקטים. האמירה בדברי ההסבר אינה רלוונטית לצורך בחירת הסעיפים המתאימים ל"שחזור".

סעיף 14 – נגד
הסעיף כבר כיום מכפיף את החלטות הועד לתקנון ולאסיפה הכללית, הפירוט לא מועיל. סעיף קטן 2 הוא רעיון טוב להכניס אותו לתקנון, אם היה מגיע בנפרד הייתי בעד.

סעיף 15 – בעד
רעיון טוב, במיקום נכון, בסמכות נכונה. בעד.

סעיף 16 – נגד
הפיכת החברים בוועדות לתלויים בחירות, לא תעזור במשילות או שקיפות, רק להוספת מאכעריות ותמריץ נוסף לשליטה בתוצאות הבחירות. הפוליטיקה העולמית בכלל והישראלית בפרט הוכיחה את זה פעם אחר פעם.

סעיף 17 – נגד
פשוט לא, מדובר במידע שמפורסם באתר רשם העמותות / Guidestar כחלק מהמסמכים שהעמותה מגישה על פי חוק והנחיות הרשם. לא מדובר במידע שרלוונטי למי שגולש באתר האיגוד. הגורמים מולם העמותה מתנהלת יודעים איפה לבדוק מי הם מורשי החתימה העדכניים של העמותה, או לפחות אמורים.

סעיף 18 – נגד
סט השינויים שצריכים להיעשות בתקנון אינו מצדיק הקמת ועדה כל שנה מחדש. ודאי לא מיד לאחר הבחירות. צריך לצמצם את את התקנון ואת השינויים הנעשים, לא להוסיף ולשנות כל שנה. לא מדובר בספר החוקים של המדינה.

סעיף 19 – נגד
הרעיון בבסיס הוא נכון, לא ראוי שחברי עמותה יקבלו החלטות על עצמם. אך אני לא רואה סיבה חוקית למנוע, ועוד בתקנון מחברי ועד להחליט לקבל עובד עמותה או קרוב משפחה. אני מקווה שחברי הועד חכמים מספיק בשביל לזהות חברי עמותה המגיעים ממעגלים קרובים, גם אם הם לא קרובי משפחה כהגדרתו בחוק ניירות ערך. לדעתי, אחת הסיבות שזמינות פנקס חברי העמותה חשובה היא כדי לאפשר לחברי עמותה אחרים להצביע על כשלים ועל ריכוזיות שליטה בעמותות.

סעיף 20 – בעד
טוב, מדובר בהצעה שלי לעדכניות של אמצעי קשר אלקטרוני בפנקס החברים והבהרת זמינותו לשאר חברי העמותה

סעיף 21 – בעד
במידה והצעה 20 לא תתקבל, אני מציע לקבל לפחות מילוי מחדש של פרטי הקשר באופן אקטיבי יותר.

סעיף 22 – בעד
הועד הנוכחי קיבל לאורך הזמן לא מעט החלטות שאינן מקובלות עליי, ולמרות חברות של כמה בעלי כוונות טובות, המעשים הם הנידונים בהצעה, ויש לעשות ניקיון ולבחור ועד חדש, ייתכן וחלקם יעלו מחדש, חלקם גם לא יכולים להציע מחדש מועמדות לפחות בסבב הקרוב. חייבים ועד חדש, נקי ובהקדם.

אני חייב גם לציין שהוגשו הצעות לדיון שיועדו להיות הצעות להחלטה, בהתאם לסעיף 17.א) בתקנון, ניהול העמותה על ידי הועד כפוף לתקנון והחלטות האסיפה הכללית של העמותה. לכן, למרות ניסיונות להציג את המצב אחרת, האסיפה יכולה לקבל החלטות שיכפו על הועד לנהל את העמותה בצורה מסוימת. הועד קיבל החלטה לא להגיש את הצעות ההחלטה האלה להצבעה בניגוד לתקנון, ורק על החלטה זאת הייתי מסכים להצעה להחלפתם.

סעיף 23 – בעד
כמו בסעיף 22

לייק 1

פרטים מלאים על האסיפה ותכניה:

כתב הצבעה:

יפה מאד, יהודה ששיתפת את הציבור (טוב, מי שקורא בפורום) בדעתך. הלוואי היו חבריםפ נוספים מעורבים כמוך.
לצערי, לא הספקתי להצביע בזמן וגם לא להגיע לאסיפה.
עמדותיך דומות לשלי - בפרט לגבי ההצעות לקבוע 9 חברים בועד ולקבוע 30 דקות המתנה לכינוס אסיפה כללית בכל מספר.
אבל לא הייתי תומך בהצעות לפטר את הועד - מכמה טעמיןם : ראשית, איני רואה סיבה לכך, נראה לי שהועד מתפקד בצורה סבירה. שנית, שתי הסיבות שהוזכרו אינן מצדיקות זאת : אי פרסום פרוטוקולים של ישיבות הועד אמנם אינו תקין, וכבר בזמן כהונתי נתקלתי בקושי בביצוע, אך אינו מצדיק פיטורי ועד. ואילו ההחלטה על שמות מתחם מלפני 1999 התקבלה לאחר שיקול דעת מעמיק, נדון בהרכבי ועד רבים, ומתוך סמכות.
ושלישית, נימוק הריענון אינו כלל רלוונטי : הרכב הועד הנוכחי רענן, קיימת תחלופה רבה - ולטעמי מה שחסר זה דווקא יציבות בהרכב. נקווה שבבחירות בעוד כמה חודשים נשלים את ההרכב למספר התקנוני , על ידי חברים מעורבים ופעילים בצורה קונסטרוקטיבית שיתרמו לקידום מטרות העמותה - ולא לניגוח יסודות קיומה.