אודות הקטגוריה בחירות 2017

חברי הוועד המנהל של העמותה, מכהנים בהתנדבות ואמונים על התווית המדיניות, המטרות והפעילות של איגוד האינטרנט בישראל.

הבחירות לוועד המנהל של העמותה מתקיימות אחת לשנה. עפ"י תקנון העמותה המעודכן, השנה ועד העמותה יכלול 6 חברים. תקופת הכהונה של כל חבר ועד הינה 3 שנים. בשנה זו מסיימים את כהונתם: יעקב נבות, עו"ד דור נחמן ונתן גביש, ובנוסף – רו"ח אייל דרורי, אשר התפטר מכהונתו.

בבחירות שיתקיימו השנה ובכפוף לתקנון העמותה, יבחרו 2 חברי ועד חדשים. ההצבעה תתבצע באמצעות האינטרנט.