פרסום פרוטוקולים של ישיבות הוועד

באתר האיגוד אמורים להתפרסם פרוטוקולים מישיבות הוועד, לאחר החלטה שנתקבלה בנושא באסיפה כללית לפני מספר שנים. הוועד הפסיק לפרסם את הפרוטוקולים מאז אוגוסט 2019, כך שלא ניתן לדעת איזה החלטות התקבלו בנושאים קריטיים בתחומי הפעילות של האיגוד.
מתי תפרסמו את הפרוטוקולים?

אני רואה באתר האיגוד את כל הפרוטוקולים של שנת 2019. אתה בטוח שאתה מסתכל בלינק הנכון?