הוספת כתוביות לוידאו

אני מתקשה לפרש את הוראת החוק בנוגע להנגשת וידאו באמצעות הוספת כתוביות. כאשר יש קישור לוידאו באתר אחר (כגון יוטיוב) שכאשר לוחצים עליו עוברים ליוטיוב אז אני מבין שאין צורך לדאוג לכתוביות. כאשר הוידאו מוטמע באתר אז יש צורך בכתוביות.

השאלה היא… האם כאשר הקישור לוידאו באתר אחר (כגון יוטיוב) הוא תמונה שכאשר לוחצים עליו עוברים לאתר אחר (כגון יוטיוב)… ומדובר בתמונה מלבנית שלקוחה מתוך הוידאו… אני נוטה לפרש את החוק ככזה שלא מחייב להוסיף כתוביות.

מה דעתכם?