אנונימיזציה של פרטי WHOIS

שלום, מדוע האיגוד החליט על מדיניות של מרשם פתוח?, כלומר שנתוני ה-WHOIS גלויים, ולא ניתן, כמו בחו"ל, לעשות להם אנונימיזציה