קול קורא להעלאת הצעות למסמכי מדיניות שיכתבו בשנת 2020-2021

איגוד האינטרנט הישראלי מזמין את הציבור הרחב לקחת חלק ולסייע בגיבוש רשימת נושאים וסוגיות לכתיבת מסמכי מדיניות לשנים 2020-2021. את ההצעות יש לשלח עד יום 6 לינואר 2020.

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) מוביל כחלק מפעילות המדיניות הציבורית שלו, כתיבה וקידום של מסמכי מדיניות, העוסקים בסוגיות שונות - טכנולוגיות, משפטיות, חברתיות, חינוכיות וציבוריות - הנוגעות לחיינו הדיגיטליים, כפרטים וכחברה. מטרתם של מסמכי המדיניות לייצר תשתית ידע מעמיק ואיכותי שתאפשר לגבש המלצות מעשיות, ולקדם מדיניות שתעצב מרחב דיגיטלי ואינטרנטי חופשי, בטוח ושוויוני בישראל, ולעורר דיון מקצועי וציבורי מבוסס ידע.

הנושאים שיוצעו יבחנו ע"י הצוות המקצועי של האיגוד, ויובאו להחלטת הוועד המנהל. את ההצעות יש לשלוח באמצעות הטופס: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds-q7un1c7UWgk_3KSFa1m99DFw8cUB39TPKGF9WyXlXtWGQ/viewform