אודות הקטגוריה הפער הדיגיטלי

לתפישת האיגוד, חופש הרשת נשען לא רק על האפשרות הטכנית לגלוש בצורה חופשית ובטוחה, אלא גם על היכולת המעשית של הפרטים והקהילות למצות את האפשרויות הגלומות ברשת.

פער דיגיטלי הינו מושג המתייחס למגוון מימדים:

  1. זמינות ואיכות הנגישות לאמצעים דיגיטליים ולאינטרנט
  2. מודעות לאפשרויות, להזדמנויות ולסכנות הגלומות בשימוש באינטרנט
  3. מיומנויות וכישורים המאפשרים שימוש מיטבי באינטרנט.

המקורות לפער דיגיטלי הינם, בדרך כלל, השקעה נמוכה בתשתיות מצד המדינה, הרשויות המקומיות וגופים עסקיים, מחסור במשאבים כלכליים, רמה נמוכה של השכלה, מחסור במיומנויות וכישורים, מגבלות בהזדמנויות עבודה ותפיסות חברתיות שמרניות. המדדים המקובלים למדידת הפער הדיגיטלי מבוססים על מדידת זמינות ונגישות השימוש, מיומנות השימוש, מאפייני השימושיות
במחשב ובאינטרנט והמודעות לאפשרויות האינטרנט.